OpusFocus's Unit Collection

Name Type Level
Stringfel Lowhawk Stabber Level 1
Rushin Orly Level 1
klee Shay Gobwin Level 1
Gobwinner Gobwin Level 1
Hoe Boe Marbit Level 1
Marblitz Marbit Level 1